รางนําเชิงเส้น, รางสไลด์, สไลด์เชิงเส้น

รางนําเชิงเส้น, รางสไลด์, สไลด์เชิงเส้น

รางนําเชิงเส้นหรือที่เรียกว่ารางสไลด์รางนําเชิงเส้นและรางนําเชิงเส้นใช้เพื่อรองรับและนําทางชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้การเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบลูกสูบในทิศทางที่กําหนด ด้วยปริมาตรส่วนประกอบที่เคลื่อนที่เท่ากันจึงมีพิกัดโหลดและความแม่นยําในการเคลื่อนที่สูงกว่าแบริ่งเชิงเส้นและสามารถรับแรงบิดบางอย่างได้ รางนําเชิงเส้นสามารถใช้สําหรับการขนส่งที่มีน้ําหนักมากในพื้นที่แนวนอนการเคลื่อนที่ของตําแหน่งที่แม่นยําและการเคลื่อนที่นําทางที่แม่นยําในพื้นที่แนวตั้งตระหนักถึงการเคลื่อนไหวที่เชื่อถือได้ในพื้นที่ขนาดเล็กและมีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมเครื่องมือกลอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าการแพทย์และหุ่นยนต์

รางนําเชิงเส้นประกอบด้วยรางสไลด์บล็อกสไลด์ลูกบอลที่วางลูกบอลร่องกลับบอล หลักการสําคัญคือการทําให้รถไฟลูกเหล็กเคลื่อนที่เป็นวงกลมผ่านโครงสร้างของร่องส่งคืนลูกบอลที่ยึดลูกบอล ฯลฯ เพื่อให้ตระหนักถึงการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีแรงเสียดทานต่ําของสไลด์บนรางสไลด์ โครงสร้างนี้กําหนดลักษณะพื้นฐานต่อไปนี้ของรางนําเชิงเส้น:
คุณสมบัติ 1: เนื่องจากเป็นหน้าสัมผัสแบบจุดต่อจุดความต้านทานแรงเสียดทานจึงมีขนาดเล็กมากและสามารถเคลื่อนไหวได้ดีเพื่อให้ได้ตําแหน่งอุปกรณ์ควบคุมที่มีความแม่นยําสูง
คุณสมบัติ 2: เนื่องจากลูกบอลมีร่องกลิ้งของตัวเองแรงบนพื้นผิวการหมุนจะกระจายตัวดังนั้นจึงมีภาระที่อนุญาตจํานวนมาก
คุณสมบัติ 3: รางนําเชิงเส้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการสร้างความร้อนจากแรงเสียดทานและการเสียรูปความร้อนระหว่างการใช้งานดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง
คุณสมบัติที่ 4: โดยทั่วไปมุมสัมผัสของแถวลูกแต่ละแถวคือ 45 °เพื่อให้ทิศทางการกระทําทั้งสี่ (รัศมีป้องกันรัศมีและด้านข้าง) บนแถบเลื่อนมีโหลดพิกัดเท่ากัน

กําลังมองหาพันธมิตรที่ดีที่สุดสําหรับงานก่อสร้างครั้งต่อไปของคุณอยู่ใช่ไหม?