การประกอบเดือยพิน

การประกอบเดือยพิน

การประกอบเดือยพิน

ค้นหาพิน VBFD ชุดพินตรง

ชื่อ: ยี่ห้อ VBFD: JIANGDUN วัสดุ: SKD11 ความแข็ง: 58-62HRC 1. บูชสําหรับค้นหา

ขาเรียว VBD หมุดระบุตําแหน่ง a1c หมุดเรียวเรียวหมุดระบุตําแหน่ง

ชื่อ: แบรนด์ VBD: วัสดุ JIANGDUN: SKD11 ความแข็ง: 58-62HRC 1. เนื่องจากมีช่องว่าง