พินไกด์

พินไกด์

พินไกด์

คู่มือบุช SBZE โรงงานชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ชื่อ: แบรนด์ SBZE: วัสดุเจียงดุน: น้ํามันหล่อลื่นที่เป็นของแข็งพิเศษ FC250 (ฝัง) ลักษณะ: แท่นขุดเจาะสูง

คู่มือโพสต์ HGP คู่มือขา Stripper หมุดคู่มือ

ชื่อ: ยี่ห้อ HGP: วัสดุเจียงดุน: ความแข็ง S45C: 55HRC- (การชุบแข็งความถี่สูง) ถ่าน